OM FÖRETAGET

Omvärlden förändras allt snabbare för varje år som går. Särskilt gäller detta oss inom mediavärlden. Utvecklingen av internet och sociala medier har revolutionerat det moderna medialandskapet. För oss som arbetar med annonsering innebär det både möjligheter och utmaningar.

För mer än 30 år sedan började jag arbeta med annonsförsäljning och mediaförsäljning. Mot den bakgrunden kan jag konstatera att dagens mediakonsumenter är väldigt annorlunda än gårdagens. Nya kommunikationskanaler har växt fram. Att få en tidning att lyckas ekonomiskt är svårare idag, varvid behovet av specialisering, målgruppsanpassning och att hitta sin nisch är större.

Att hitta rätt partner för att hjälpa er med er annonsförsäljning kan förbättra det ekonomiska resultatet, samtidigt som det säkerställer att ni når ut till rätt annonsörer.

I vår moderna tid präglad av kortsiktighet och ekonomisk turbulens saknas ofta ambitionen att utveckla långsiktiga strategiska partnerskap mellan kund och leverantör. Jag kan med stolthet säga att mitt företag UH Marketing redan sedan dess start har stått för någonting helt annat.

Genom åren har jag hjälp mängder med tidningar att förbättra sin lönsamhet, och flytta fram sina positioner i den tuffa mediabranschen. Framgångsfaktorerna har varit långsiktighet och helhetsansvar inom försäljning. Min branschkunskap möjliggör strategisk rådgivning långt bortom gränserna för vad en vanlig annonsförsäljningspartner erbjuder. Utöver annonsförsäljningen innehåller mina uppdrag många gånger också redaktionell rådgivning liksom utformandet av kundregister samt segmentering.

Min framgång är beroende av mina uppdragsgivares framgång. Därför tar jag endast betalt för de resultat jag levererar. Denna princip har kommit att bli min affärsidé.

Min vision är att min kompetens ska bidra till att mina kunder kan bygga långsiktigt lönsamma och framgångsrika tidningar. Där hittar jag också min personliga motivation till att fortsätta att utveckla UH Marketing.

/Urban Hedborg