TJÄNSTER

Det finns många företag som erbjuder annonsförsäljning och mediaförsäljning. Under denna sida kommer jag beskriva vad som skiljer mig och mitt företag från mina konkurrenter.

Efter 30 år i branschen i egen regi, har jag upptäckt att nyckeln till framgång inom annonsförsäljning bygger på ömsesidig förståelse. Nedan finner Ni därför inte bara en kort sammanställning på vad jag kan erbjuda Er, utan även vad jag söker hos en potentiell uppdragsgivare. Målet med detta är att tidigt etablera en ärlig och långsiktig relation.

Om Ni finner mitt erbjudande intressant, eller vill veta mer om hur jag skulle kunna hjälpa Er med Er annonsförsäljning och mediaförsäljning får Ni gärna kontakta mig för mer information.

Jag erbjuder:

Annonsförsäljning och mediaförsäljning
Jag har främst erfarenhet av att arbeta med tryckta tidningar, nischade facktidningar och gärna i kombination med annonsförsäljning på hemsidor eller i nyhetsbrev.

Helhetsåtagande
Utöver detta erbjuder jag ett helhetskoncept som få andra aktörer i branschen har möjlighet att erbjuda. Jag tar ansvar från första kundkontakten ända fram till eventuell uppföljning av fakturor. Dessutom hjälper jag även till med att bygga upp ett kvalitativt kundregister.

I många av mina tidigare uppdrag har jag varit engagerad i mina kunders operativa verksamhet, och bland annat deltagit i redaktionsråd och agerat strategiskt bollplank i försäljnings- och marknadsföringsfrågor.

Gedigen erfarenhet
Som Ni kan läsa mer om under sidan för uppdrag har jag arbetar med många olika typer av annonsförsäljning och mediaförsäljning, och har erfarenhet av att arbeta med både små och stora företag.

Jag söker:

Långsiktighet och seriositet
Kärnan i mitt tjänsteerbjudande är uppfattningen att försäljning är en process som kräver varsamhet, lyhördhet och tålamod.

Kvalitativ försäljning kan inte forceras. Den måste alltid bygga på ett genuint kundintresse. Denna ledstjärna gäller både när jag själv söker nya uppdrag, såväl som när jag säljer annonser för mina uppdragsgivare.

Därför är det viktigt för mig att mina uppdragsgivare prioriterar långsiktiga kundrelationer, och att deras förhållningssätt till försäljning bygger på en kombination av resultat- och kundorientering.